In memory of 
Olle Bærtling
There is one Swedish artist who has made an entirely original contribution to the art of our time, comparable with the foremost masters of modern art history, and that is Olle Bærtling. It is all too easy to use presumptuous words on a matter like this. And yet, I wish to maintain that Bærtling, with his 'open form' and his 'two-dimensional sculptures', is the only Swede-besides Viking Eggeling, whose achievement came to a stop at its very beginning-who has added something unique to the store of forms available to art. His work of the last three decades has an innovative quality and an international range which may be compared - mutatis mutandis - with the finest achievements of scholarly research. It is not by chance that his works have found a place in many universities around the world.
 
Gunnar Berefelt 1933 -2016
Ph. D., Professor of Art History, University of Stockholm
Olle Bærtling
Olle Bærtling 1911 - 1981 
photo László Bogardy
Creator of open form
"Invisible wealth is to be found in open form. 

It radiates a compressed concentration of highly-charged power that is transformed with suggestive radiant force into infinite space in strong dynamics and unknown dimensions. Art at its most sublime is a hymn of praise to creation, an invisible but ever-present force. 
A sense of the infinite, a flight to an invisible destination. 
A positive change of man's inner life, a realization of his world of ideas. An intellectualization, a visualization of the positive source of creative power, a visualization of its ethereal beauty."

Olle Bærtling


Sculpture YAYAO 1971 h 525 cm Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris 

  
Irgur, 1958
oil on canvas, 195 x 97cm 

Drawing for TV tower in Abu Dhabi,
from 1978,
based upon the sculpture YAYAO

 

 Stipendiater - 2017 - Erika Bergström

Erika Bergström har visat en imponerande vilja till att utforska måleriet utanför dess begränsningar, mycket i den anda Olle Bærtling arbetade när han beskrev sina konstverk i termer av öppen form. Bærtling försökte hela sin karriär tänka måleriet, skulpturen och arkitekturen som delar av en större, sammanhängande värld (de är samma andas barn, som han skrev). Erika Bergström strävar mot att expandera måleriet ut i en rumslighet, där hon sekventiellt och seriellt (liksom Bærtling) upprepar vissa former samtidigt som hon förskjuter innehållet gradvis. Resultatet är kompositioner som talar till kroppen, lika mycket som till ögat.

 

 Specialpris - 2016 - Lars Englund

Lars Englund (f. 1933) får Bærtlingstiftelsens hederspris 2016.

I likhet med Bærtling studerade Englund hos Fernand Léger i Paris och bägge konstnärer har visat ett stort engagemang i det non-figurativa formspråkets utveckling i såväl traditionell konstmiljö som i det offentliga rummet. Lars Englund utvecklande av komplexa rumsligheter och konstruktioner finner sin motsvarighet i de rumsligheter Bærtling arbetade med sedan 1950-talet och som denne kom att kalla för "öppen form". Där Bærtling rörde sig mot monumental skala och enkla gestalter har Englund arbetat med veckande och repeterande av grundformer. I bägge fallen uppstår rumsligheter som är på en gång tydliga och intrikata.