1951.jpg

Olle Bærtling, Stockholm, 1951. Foto: Lennart Olson © Hallands KonstmuseumBærtlingstiftelsen främjar den konstruktiva konsten och förvaltar det konstnärliga arvet efter Olle Bærtling


Om stiftelsen


Hallands_Konstmuseum_2023.jpg

Installationsbild av Från Bærtling till Multikonst på Hallands Konstmuseum

Från Bærtling till Multikonst
på Hallands Konstmuseum

23 september 2023 – 26 maj 2024

Om utställningen

 
Olle Bærtling

Olle Bærtling var en av Sveriges mest betydelsefulla konstnärer under 1900-talet, mest känd för sina geometriska målningar med triangelformade färgfält. På 1950-talet framträdde han som den mest konsekvente företrädaren för en renodlat nonfigurativ konst och blev nyskapare inom den konstruktiva konsten med sin ”öppna form”. Han är en av få svenska konstnärer med internationell genomslagskraft och hans konstnärskap är ett fullkomligt originellt bidrag till den moderna konsten.

Biografi


Kronologi

       

1951-foto-lennart-olson-hallands-konstmuseum.jpeg

Olle Bærtling, Stockholm, 1951. Foto: Lennart Olson © Hallands Konstmuseum