X Stäng

Arci

1958

97 x 195 cm

Oil on canvas

*

(OB-011) "Kärnsamlingen" Utställning i Mjellby, Halmstad 2003.Fullersta Stockholm 2005. Nasjonalmuseet, Oslo 2007. Moderna Museet, Stockholm 2007/08

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com