X Stäng

Force diagonal noir blanc rouge bleu

1953

81 x 130 cm

Oil on canvas

*

(OB-052) "Kärnsamlingen" Utställning hos Clerly First, New York 2002. Utställning i Mjellby konstmuseum, Halmstad 2003.

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com