X Stäng
(11:11)

(11:11)

Lisa honfleur serret

1948

81 x 65 cm

Oil on canvas

*

(OB-171) "Kärnsamlingen" Utställning i Mjellby, Halmstad 2003.

(Titel Lisa 11:11)

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com