X Stäng

Xianam

1966

313 x 2 cm

Sculpture

(Dep)

(OB-505) Långtidslån Sveriges ambassadresidens Berlin (sedan år 2000) (U-nr 25). Tillståndsrapport inkl. bild 20180614: "Partiellt rostangripen, i övrigt gott skick".