Stiftelsen


Lisa Olle 1960.jpg

Lisa von Roxendorff-Baertling och Olle Baertling i sin ateljévåning på Kommendörsgatan
39 i Stockholm 1960. Foto: Robert Hansson © Saxon & Lindströms


Baertlingstiftelsen är en allmänyttig avkastningsstiftelse grundad 1983 av Lisa von
Roxendorff-Baertling, änka efter Olle Baertling. Stiftelsen har till ändamål att i Olle
Baertlings och Lisa von Roxendorff-Baertlings anda främja den konstruktiva konsten
genom att lämna bidrag till utbildning och undervisning av konstnärer. Stiftelsen verkar
också för att sprida kännedom om Olle Baertling och hans konstnärskap.

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium, det så kallade Baertlingstipendiet, vilket
företrädesvis delas ut till unga konstnärer som arbetar i Olle Baertlings anda.
Stipendiesumman är för närvarande 100 000 kronor och ska användas till konstnärlig
utbildning. Stipendiater utses av stiftelsens styrelse. Det är inte möjligt att ansöka om
stipendium från stiftelsen.

En annan viktig funktion för stiftelsen är att äga och förvalta Olle Baertlings konstnärliga
kvarlåtenskap. Stiftelsen har ett omfattande arkivmaterial och en stor samling verk av
Baertling. Samlingen består av målningar, skulpturer, grafiska blad, arkitekturmodeller och
textilier. I stiftelsens verksamhet ingår att placera verk av Baertling i betydande
museisamlingar och hos offentliga institutioner, deponera verk hos museer och institutioner
samt medverka till utställningar med Baertlings konst runt om i världen. Stiftelsen fungerar
också som en informationskälla för alla som är intresserade av Baertling och hans konst.
Inom ramen för stiftelsens verksamhet ingår även att stödja forskning och publikationer om
Baertling. Därutöver bidrar stiftelsen till olika aktiviteter som handlar om Baertlings konst.