X Stäng

Nils Kölare - Cajsa Holmstrand - Lars Englund

Mellan åren 2006 och 2016 delade stiftelsen ut ett specialpris - vart femte år - till en konstnär som under lång tid verkat i den konstruktiva traditionen.
2006-Nils Kölare, 2011-Cajsa Holmstrand, 2016-Lars Englund

Detta pris har upphört med anledning av att prissumman för det årliga stipendiet har höjts.

Mellan åren 2006 och 2016 delade stiftelsen ut ett specialpris - vart femte år - till en konstnär som under lång tid verkat i den konstruktiva traditionen.
2006-Nils Kölare, 2011-Cajsa Holmstrand, 2016-Lars Englund

Detta pris har upphört med anledning av att prissumman för det årliga stipendiet har höjts.

 

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com