X Stäng

Astrid Sylwan

2005 - Astrid Sylwan

Född 1970. Konstfack institutionen för fri konst 2005. Offentliga uppdrag för Statens konstråd. Representerad vid Moderna Museet, Malmö konstmuseum. Hon har under de senaste åren gjort flera större offentliga utsmyckningar, bland annat för den nya Citybanan i Stockholm.

Arbetar främst med abstrakt, färgstarkt och storskaligt måleri, men även med skulpturer, akvareller och grafik. Kraftfulla, färgstarka och imaginära former, som uppfattas fysiskt konkreta.

Inspiration i andras konstnärskap, i naturen eller i musik; ”mina verk är nästan som dagboksanteckningar. Jag rensar ner alla intryck i mina målningar. De är ett avtryck av vad jag upplevt och var jag är i livet.”

Astrid Sylwan får Baertlingstipendiet 2005 för ett måleri där referenser och abstraktioner ledigt går över i varandra. Målningarna utmanar många föreställningar om den abstrakta konsten, men på ett vis som samtidigt visar på nya möjligheter. Med teknisk skärpa och medvetna val visar Sylwan att det går att kombinera ett kritiskt reflekterande med en hängivenhet för mediet.

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com