X Stäng

Elisabeth Frieberg

2010 - Elisabeth Frieberg

Arbetar inom traditionen för oljemåleri. "Utifrån skisser av landskap, som jag målar utomhus, gör jag målningar i större format. Jag abstraherar ursprungsbildens innehåll och jag låter min upplevelse av landskapet ha inflytande i arbetsprocessen. Har jag ett givet rum, där jag ska visa mitt verk, låter jag även dess specifika rumsliga karaktär ta plats i processen och i det slutgiltiga verket."

Elisabeth Frieberg använder måleriet för att gestalta sitt intresse för landskapet, vare sig det rör Cutár i Spanien eller sitt älskade Sörmland. I Bærtlings anda lyckas hon få den tillsynes minimalistiska ytan av linjer eller av renodlade färgfält att vibrera. Och i likhet med Bærtling ser hon målningarna som en del av något större, inte minst tydligt genom hennes avgångsutställning på Galleri Mejan där hon arbetade in arkitekturen som en del av verket.

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com