X Stäng

Leotine Arvidsson

2014 - Leontine Arvidsson

Född 14 september 1974. GöteborgUtbildningar:
2009-2014 BA+MA Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 
2005- 2006 Kulturama Danslinje
2004 Stockholms Universitet, Konstvetenskap
1995-1996 Stockholms filmskola

Arbeten för offentliga institutioner:
Statens konstråd
Haninge kommun

Leontine Andersson får Bærtlingstipendiet 2014 för hennes expansiva och dynamiska rumsliga kompositioner som förhåller sig på ett intressant vis till Bærtlings begrepp ”öppen form”. Hennes verk är kanske enklast att betrakta som tredimensionella teckningar, där linjespelet hela tiden också stryker över sig själv i sin nästan rastlösa jakt både i en tänkt bildmässig yta, men också i rummets tredimensioner. I likhet med Olle Bærtlings skulpturer förändrar sig hennes verk allt eftersom man rör sig runt dem, samtidigt som de förblir kompositionellt självklara från varje betraktarposition.

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com