X Stäng

2015 - Jesper Nyrén

Född 1979 i Sala 

Bor och arbetar i Stockholm

 Utbildning:

2002-2007 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm (MFA) 
2000-2002 Gerlesborgsskolan, Stockholm
1998-2000 Västerås Konstskola

 

Arbete för offentliga institutioner:

Satens Konstråd
Stockholms Läns Landsting
Uppsala Läns Landsting
Värmdö Kommun
Solna Stad

 

Jesper Nyrén får Bærtlingstipendiet 2015 för sina många spännande arbeten där måleriet tar en tydligt rumslig form och därmed bygger vidare på hur Olle Bærtling arbetade med sitt måleri både som stafflikonst och som rumslighet. Bærtling beskrev sitt konstnärskap som en helhet, där de olika uttrycken var ”samma andas barn” som det står i hans deklaration  ”Prolog ur ett manifest till öppen form”. Detta är en beskrivning som väl passar in på de sätt Nyrén går från det lilla till det stora med bibehållen konstnärlig kvalitet och integritet.


Utdelning av 2015 års Baertlingstipendium, Från vänster; Jesper Nyrérn, Ann Edholm, Håkan Nilsson, Mattias Hedwall och Stellan Ellboj

Landscape

Polygonal

Reflexspectrum

Unfoldshow

Warpandwoof

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com