X Stäng

Patrik Aarnivaara

2016 - Patrik Aarnivaara

Patrik Aarnivaara är född 1977. Bor och arbetar i Malmö.

Hans konstverk omfattar ett flertal medier, som skulptur, fotografi, video och text. Han undersöker vad som händer mellan användare och optiska föremål, i vad som bäst kan beskrivas som en kalibreringsprocess - med särskilt fokus på vad som händer i våra sinnen och kroppar när vi anpassar oss till dessa föremåls tempo, funktion och rytm.

Utbildning:
2014 Ateljéstipendium Iaspis, Stockholm
2013 HIAP- Helsinki International Artist Programme
2012 Svenska institutet, Paris
2011 Kulturetage Oldenburg
2005 - 07 Magisterexamen i Fri konst, Konsthögskolan, Malmö
2003 - 05 Kandidatexamen i Fri konst, Konsthögskolan Valand, Göteborg
2002 - 03 Kandidatutbildning i Fri konst, Goldsmith College, London

Samlingar:
Collections Kunstschatz der Humboldt-Universität, Berlin.
Uppsala konstmuseum, Uppsala

Offentlig utsmyckning:
2013 “Tidsglänta”Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur. Uppsala
http://www.statenskonstrad.se/en/konst/tidsglanta

 

 

Patrik Aarnivaara (f. 1977) får Bærtlingstipendiet 2016.

Under det senast decenniet har Aarnivaara undersökt gränszoner mellan teknologi, fotografi och skulptur genom konstverk vilka på olika vis aktiverar betraktaren. Genom Aarnivara får Bærtlings futuristiska teser om ”rymdålderns konst” en dagsaktuell pendang: I likhet med Bærtling intresserar sig Aarnivaara för hur teknologier och material formar den egna tiden. Detta är något som bägge konstnärer också närmat sig genom en avskalad estetik som är på en gång stramt kontrollerad och öppet expansiv.

 

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com