X Stäng

Olle Stjerne

2018 - Olle Stjerne

Född i Stockholm 1984
För närvarande verksam på 
The Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Holland.

Utbildning:
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2018, Master Fri Konst
Gerrit Rietveld Academie, 2016, Kandidat Fri Konst
Konstskolan Basis, Stockholm, 2011, Fri konst & Design
Stockholms Universitet, 2012, Kandidat Idéhistoria

Utställningar:
2018
The World at Your Fingertips, Galleri Mejan, Stockholm
KKH Vårutställning, Konstakademien, Stockholm
GET LOST – Art Route, Zuidas, Amsterdam 
Second Coat Redux, de Apotheek, Amsterdam

2017
If you see this today, our show is tomorrow, Helsingfors, Finland -
Visuell Perception, Reaktorhallen KTH, Stockholm
Crum Heaven #2, Stockholm
Beelden in Leiden, Leiden
Waiting for a Friend, Mellanrummet, Stockholm

2016
Rietveld Graduation Show, Amsterdam

2015
Brakke Grond, Amsterdam
Research Residency at DordtYart, Dordrecht
Beeldenrutte Witte de Withstraat, Amsterdam
See, but not Seen, Galleri Pannrummet & Rietveld Glass Pavilion, Gerrit
Rietveld Academie, Amsterdam

2014
Brakke Grond, Amsterdam
Oude Kerk, Amsterdam
Bochumer Strasse Spricht, Gelsen-Kirchen, Tyskland

Residenskonstnär (deltagande i ett program för "artist-in-residence" innebär att konstnären getts tillfälle att i ett privat- eller offentligt rum skapa ny idérik konst i relation till platsens förutsättningar).
2018
Art for all, Kumla, Sweden
Fundacion Museo Jorge Oteiza, Altzuza, Spain
2015 
See, but not Seen, Gotland, Sweden 
DordtYart, Dordrecht, Nederländerna 2015 
Bochumer Strasse Spricht, Gelsenkirchen 2014

 

 

Olle Stjerne får Bærtlingstipendiet 2018 för sitt suggestiva utforskande av spatiala förhållanden. Olle Bærtling stod själv förankrad i den konstruktiva traditionen där konstformerna möts för att utforska rumsligheter. För Bærtling tog detta rumsliga utforskande, som han kallade ”öppen form” oftast och tydligast sig uttryck i måleriet, vilket hela tiden strävar utanför sina fysiska begränsningar. Olle Stjerne använder istället skulpturala element och objekt som närmast för tankarna till bygg- och konstruktionsvärlden. När Stjerne placerar sina objekt i rack och staplar dem mot väggar skapar han förutsättningar där sammanfogandet till en rumslig helhet inträffar hos betraktaren. Just i denna gest möts de bägge konstnärerna.


"Presyncopes" My contribution to GET LOST - Art Route. Sculpture installation at World Trade Center Amsterdam, May-September 2018.

"When the Levee Breaks" DordtYart, Dordrecht, May 2015.

"Absolute Mountain" Graduation show, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, July 2016. Sculpture and video installation.

"Grid series #2" Utställning Vetterstraat i Amsterdam 2016

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com