Kvarteret Bærtling

Högskolan i Halmstad

Invigning den 30 april 2004 

I samarbete med Bærtlingstiftelsen har kommunfullmäktige i Halmstad beslutat att ge högskoleområdet namnet Kvarteret Bærtling. Bærtlingstiftelsen har i samråd med högskolan placerat ut ett flertal konstverk på högskolan - som långtidslån - och även givit högskolan förmånen att kopiera några skulpturer.

Fanborg framför den centrala byggnaden i Kvarteret Baertling, Högskolan i Halmstad den 30 april 2004

Fanborg på det första torget bakom den centrala byggnaden i Kvarteret Baertling, Högskolan i Halmstad den 30 april 2004

Fanborg på det andra torget bakom den centrala byggnaden i Kvarteret Baertling, Högskolan i Halmstad den 30 april 2004

Fanborg på det första torget bakom den centrala byggnaden i Kvarteret Baertling, Högskolan i Halmstad den 30 april 2004

Anders Ingmarsson demonstrerar skulpturen ASAMK. Skulpturen, vilken Baertling ursprungligen ville placera i centrala Stockholm, 1962, kopierades 2004 i mindre skala (18 meter hög) och placerades framför Kvarteret Baertling, Halmstad.

ASAMK framför Kvarteret Baertling

Huvudentrén till Högskolan med AGUIBA, 1958, 180x92 (ändrad 2005 till IRGE, 1958, 195x97) och IRGUR ,1958, 195x97. År 2007 byttes dessa till KIAKY, 1975, 195x97 cm och KIAKOT, 1975, 195x97 cm (vilka fortfarande är placerade där - se bildfoto nedan)

Elva serigrafier ur mappen "Open Form..." på väggen i den mindre hörsalen

Från huvudentrén vid öppningsceremonin

Från huvudentrén vid öppningsceremonin. Tal av rektorn

Textilgardin i den större hörsalen. Reproduktion av originalet Agra - något beskuren. Originalet är från 1959, storleken är 97x195 cm

KIAKOT 1975, opd, 195 x 97 cm (OB-104) Placerad i Högskolans entré år 2007

KIAKY 1975, opd, 195x97 (OB-105) Placerad i Högskolans entré år 2007