The Museum of Modern Art

Moderna museet, fasad


Vid invigningen förärade museets direktör, Lars Nittve, Martin Sundvall Baertlingstiftelsens stipendium för år 2007

Biträdande professorn i konsthistoria David Raskin och Curator John Peter Nilsson

Från invigningen

Hörsalens ridå i Celsiusskolan, Uppsala

Indra,1955 - Skulptur Yzy,1968 - Rudra,1955

Kiakyr,1975-Kiak,1975-Ksirb,1977-??- Ksird,1978-Ksard,1980

Iru,1958-Irge,1958-Irgur,1958-Irga,1958- Skulptur Kereb,1956

Ardo,1963-Arasa,1963-Sergoamarak,1962-Hatamaki,1962

Arga,1959-Orgi,1959-Bika,1959-Xrek,1973

Skulptur Kereb,1956

Sergai,1962-Lio,1957-Skulptur Xrab,1972

Skulptur Kerok,1957

Skulptur Xrab,1972

Primus Paris,1955-Aigion,1955-Orak,1955

Aiyam,1955 - Parnerok,1957 - Nerobk,1956

Till höger Amon,1954

Till vänster Primus Paris,1955-Aigion,1955-Orak,1955 Skulptur Xrab,1972 Till höger Arga,1959-Orgi,1959-Bika,1959

Dynamique Noir Bleu,1954 - Vert Noir Rouge,1952 - Espace en mouvement,1952 - Hommage á Oscar Reutersvärd - Tot,1953

Arci,1958 - Hommage au Luxembourg,1950 - Danse Lyonnaise,1951

Nuvarande styrelsemedlemmen advokat Mattias Hedwall och tidigare styrelsemedlemmen advokat Sigvard Norman

Curator John Peter Nilsson. Fotografier Stefan Ellboj