Nasjonalmuseet Oslo

Bilder från utställningen
"OLLE BAERTLING - EN MODERNE KLASSIKER"
Nasjonalmuseet, OSLO
14 juni till 16 september 2007


Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet, entrétrappan

Øytein Ustvedt, Curator och Erling Neby, konstsamlare

Michael Sahlin, Sveriges ambassadör i Oslo


Till höger; Mattias Hedwall, styrelsemedlem

Ra,1954 - Skulptur; Kereb,1956

I förgrunden skulpturen Xrab,1972 - i bakgrunden Yoyara,1970

Indra,1955 - William Aronowitsch

Ksard,1980

Sergai,1962-Irgur,1958,-Irga,1958-Irge,1958

Arde,1963-Arasa,1963-Arekyram,1964-Ardo,1963-Hatamaki,1962

Xa,1967 - Xau,1967- Xrek,1973

Irgur,1958,-Irga,1958-Irge,1958-Irg?,1958

Bika,1959-ovan Agra,1959-under Sergoamaraki,1962-Sergoamarak,1962

ovan Orak,1955-under Nerobk,1956-Aiyam,1955- den stora målningen är Parnerok,1957-till höger Arci,1958

Rabibk Paris,1956 - Primus Paris,1955 - Lio,1957

De tre till höger; Kiak,1975-Ksirb,1977-Ksird,1978

Från vänster; Hommage á Magnelli,1950-Dynamique Noir Bleu,1953- Danse Lyonnaise,1951-Espace en mouvement,1952

Dynamique Noir Bleu,1953 -Danse Lyonnaise,1951 Skulptur; Spiro,1954

Till vänster; Hommage á Oscar Reutersvärd - Till höger; Hommage au Luxembourg,1950. Skulpturen i förgrunden; Cikva,1950 Foton: Stellan Ellboj