Röd och blå

Röd och blå

Image rights & reproductions:
The Bærtling Foundation and survivors of Olle Bærtling.

Seek permission