Bærtlingstipendiet

Nina Ölund Noreskär, stipendiat 2020. Foto: Sanna Lindberg
Nina Ölund Noreskär, stipendiat 2020. Foto: Sanna Lindberg
Se alla stipendiater

 

Bærtlingstipendiet

Bærtlingstipendiet delas årligen ut till en framstående konstnär som arbetar i Olle Bærtlings anda. Stipendiet syftar till att främja den konstruktiva konsten och ge konstnärer möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Stiftelsen strävar efter att uppmärksamma konstnärer som har visat prov på kreativt skapande inom den konstriktning som kallas omväxlande konkret, konstruktivistisk och konstruktiv. Stipendiet har delats ut sedan 1983 och ska användas till utbildning eller undervisning av konstnärer. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kronor. Stipendiater utses av sakkunniga i stiftelsens styrelse. Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet.

 

Hedersstipendium

Under åren 2006-2016 delade stiftelsen ut ett hedersstipendium vart femte år till en konstnär som under lång tid verkat i den konstruktiva traditionen.

Nils Kölare, 2006
Cajsa Holmstrand, 2011
Lars Englund, 2016