Om stiftelsen

Styrelse Vanliga frågor

 

Bærtlingstiftelsen är en allmänyttig avkastningsstiftelse grundad 1983 av Lisa von Roxendorff-Bærtling, änka efter Olle Bærtling. Stiftelsen har till ändamål att i Olle Bærtlings och Lisa von Roxendorff-Bærtlings anda främja den konstruktiva konsten genom att lämna bidrag till utbildning och undervisning av konstnärer. Stiftelsen verkar också för att sprida kännedom om Olle Bærtling och hans konstnärskap.

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium, det så kallade Bærtlingstipendiet, vilket företrädesvis delas ut till unga konstnärer som arbetar i Olle Bærtlings anda. Stipendiesumman är för närvarande 100 000 kronor och ska användas till konstnärlig utbildning. Stipendiater utses av stiftelsens styrelse. Det är inte möjligt att ansöka om stipendium från stiftelsen.

En annan viktig funktion för stiftelsen är att äga och förvalta Olle Bærtlings konstnärliga kvarlåtenskap. Stiftelsen har ett omfattande arkivmaterial och en stor samling verk av Bærtling. Samlingen består av målningar, skulpturer, grafiska blad, arkitekturmodeller och textilier. I stiftelsens verksamhet ingår att placera verk av Bærtling i betydande museisamlingar och hos offentliga institutioner, deponera verk hos museer och institutioner samt medverka till utställningar med Bærtlings konst runt om i världen. Stiftelsen fungerar också som en informationskälla för alla som är intresserade av Bærtling och hans konst. Inom ramen för stiftelsens verksamhet ingår även att stödja forskning och publikationer om Bærtling. Därutöver bidrar stiftelsen till olika aktiviteter som handlar om Bærtlings konst.