Bildrättigheter

Upphovsrätten till Olle Bærtlings verk ägs av Bærtlingstiftelsen och efterlevande till Olle Bærtling. För att använda bilder på Bærtlings verk krävs tillstånd i form av en bildlicens. Ansökan om bildlicens görs till Bildupphovsrätt i Sverige som representerar Bærtlingstiftelsen och de efterlevande till Olle Bærtling. Vänligen kontakta Bildupphovsrätt i Sverige för att ansöka om licens.

Bildupphovsrätt i Sverige
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Telefon: 08-545 533 80
bildupphovsratt@bildupphovsratt.se
bildupphovsratt.se

Bærtlingstiftelsen kan tillhandahålla högupplösta bilder av verk ur stiftelsens samling. Om du är intresserad av högupplösta bilder för publicering i böcker, artiklar eller avhandlingar, vänligen kontakta oss på info@baertling.com.