Arkiv och forskning

Bærtlingstiftelsen förvaltar Olle Bærtlings arkiv och efterlämnade konstverk. Arkivet innehåller bland annat fotografier, handlingar rörande utställningar, korrespondens, publicerade och opublicerade skrifter och ljudinspelningar. Stiftelsen har en omfattande samling av Bærtlings konstverk. Samlingen är deponerad hos Hallands Konstmuseum i Halmstad för att säkerställa att hans verk görs tillgängliga för en bred allmänhet genom en verksamhet med utställningar, program och pedagogik.

Pappershandlingar och fotografier förvaras på Riksarkivet i Stockholm under namnet Bærtlingarkivet som har referensnummer SE/RA/720947. Bærtlingarkivet är möjligt att besöka för forskare och kuratorer. För tillträde krävs tillstånd från Bærtlingstiftelsen. Vill du forska i arkivet måste du först mejla en skriftlig förfrågan till stiftelsen och beskriva ditt ärende. Varje skriftlig förfrågan behandlas individuellt. För att ansöka om att få tillgång till Bærtlingarkivet, vänligen kontakta oss på info@baertling.com.

Rekommenderade arkiv

Riksarkivet, Landsarkivet i Lund. Dokumenteringsarkiv för modern konst. Olle Bærtlings samling, 1940-1980, SE/LLA/31033:013.

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Oscar Reutersvärds arkiv.

Hallands Konstmuseum, Halmstad.

Konstbiblioteket, Nationalmuseum/Moderna Museet, Stockholm.

Uppsala universitetsbibliotek. Teddy Brunius efterlämnade papper, 1930-2011, NC2075-2104, NC2233-2247.

Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C. Rose Fried Gallery Records, 1936-1972. Artists and Clients Files. Bærtling, Olle, 1958-1970.

Solomon R. Guggenheim Museum Archives, New York, NY. Artist files, bulk 1960-1990, A0008. Bærtling, Olle, 1960s-1990s.