Om Olle Bærtling

Olle Bærtling intervjuas 19 maj 1960 av Torbjörn Axelman under ett nyhetsinslag i Aktuellt inför den retrospektiva utställningen på Konstnärshuset, Stockholm. Foto: SVT
Olle Bærtling intervjuas 19 maj 1960 av Torbjörn Axelman under ett nyhetsinslag i Aktuellt inför den retrospektiva utställningen på Konstnärshuset, Stockholm. Foto: SVT
Biografi Kronologi

 

Olle Bærtling är en av Sveriges mest betydelsefulla konstnärer under 1900-talet. Han har tydligare än någon annan fått representera den abstrakta geometriska konst som kännetecknar ett av efterkrigstidens mest centrala uttryck, där han är känd för sina målningar med ett unikt formspråk av triangelformade färgfält som tycks fortsätta utanför dukkanten. Han utvecklade detta formspråk i skulpturer vars uttryck närmast kan jämföras med konturlinjerna i hans målningar. Bærtling presenterade också flera förslag på monumentalskulptur och skisser till arkitektoniska byggnader, då gärna i samarbete med arkitekter.

Bærtling var en visionär och såg sin konst som ett uttryck för något större. För detta erhöll han erkännande både nationellt och internationellt, men han mötte tidvis också mycket motstånd, inte minst på hemmaplan. Detta bekymrade honom dock inte nämnvärt, utan han höll fast vid sin inslagna linje.

Olle Bærtling föddes 1911 i Halmstad där han tog han realexamen vid Halmstads läroverk 1928. Familjen flyttade sedan till Stockholm, där han efter en handelsutbildning 1929 fick anställning vid banken Skandinaviska Kreditaktiebolaget (senare bytte banken namn till Skandinaviska Banken). Bærtling skulle förbli vid banken till 1956, då han beslöt sig för att helt satsa på konsten.

1934 började Bærtling måla på fritiden och söker vägar för att utveckla sitt konstnärskap. Bærtling var autodidakt, men deltog flera gånger i olika konstnärers privata utbildningar. Vid sidan av Otte Skiölds målarskola i Stockholm sökte sig Bærtling efter kriget till Académie André Lhote och Atelier Fernand Léger i Paris. Även konstnären August Herbin kom att bli en viktig föregångsgestalt för honom.


Olle Bærtling bildgalleri