In extenso

In extenso

Bildrättigheter & reproduktioner:
Bærtlingstiftelsen och efterlevande till Olle Bærtling.

Sök tillstånd