Erika Bergström

Erika Bergström

Bærtlingstipendiet 2017

Erika Bergström är född 1986 i Stockholm där hon också bor och arbetar. Hon har studerat på Pernbys målarskola i Stockholm och tog en konstnärlig kandidatexamen vid Konstfack i Stockholm 2015.

Motivering:

Erika Bergström har visat en imponerande vilja till att utforska måleriet utanför dess begränsningar, mycket i den anda Olle Bærtling arbetade när han beskrev sina konstverk i termer av öppen form. Bærtling försökte hela sin karriär tänka måleriet, skulpturen och arkitekturen som delar av en större, sammanhängande värld (de är samma andas barn, som han skrev). Erika Bergström strävar mot att expandera måleriet ut i en rumslighet, där hon sekventiellt och seriellt (liksom Bærtling) upprepar vissa former samtidigt som hon förskjuter innehållet gradvis. Resultatet är kompositioner som talar till kroppen, lika mycket som till ögat.

aerikabergstrom.se