Jesper Nyrén

Jesper Nyrén

Bærtlingstipendiet 2015

Jesper Nyrén, född 1979 i Sala, bor och arbetar i Stockholm. Nyrén har studerat vid Västerås Konstskola och Gerlesborgsskolan i Stockholm. Han tog sin konstnärliga masterexamen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2007.

Motivering:

Jesper Nyrén får Bærtlingstipendiet 2015 för sina många spännande arbeten där måleriet tar en tydligt rumslig form och därmed bygger vidare på hur Olle Bærtling arbetade med sitt måleri både som stafflikonst och som rumslighet. Bærtling beskrev sitt konstnärskap som en helhet, där de olika uttrycken var ”samma andas barn” som det står i hans deklaration ”Prolog ur ett manifest till öppen form”. Detta är en beskrivning som väl passar in på de sätt Nyrén går från det lilla till det stora med bibehållen konstnärlig kvalitet och integritet.

jespernyren.com