Lars Englund

Lars Englund

Hedersstipendium 2016

Lars Englund är en svensk skulptör som blev känd på 1960-talet för sina nonfigurativa verk av plast, gummi, betong och kolfiber inspirerade av den moderna tidens industriella material. Englund, född 1933 i Stockholm, bor och arbetar i Jonstorp och Stockholm. Han studerade för Vilhelm Bjerke-Petersen 1950-1951 och för Fernand Léger i Paris 1952. Sedan hans första utställning på Lilla Paviljongen i Stockholm 1953 har hans verk uppmärksammats på ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands, bland annat med en stor retrospektiv separatutställning på Moderna Museet i Stockholm 2005. Han har utfört flera offentliga gestaltningar både inomhus och utomhus, exempelvis vid Stockholms polishus 1975 och i Hammarby sjöstad i Stockholm 2010. Han utnämndes till ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna 1984.

Motivering:

I likhet med Bærtling studerade Englund hos Fernand Léger i Paris och bägge konstnärer har visat ett stort engagemang i det non-figurativa formspråkets utveckling i såväl traditionell konstmiljö som i det offentliga rummet. Lars Englund utvecklande av komplexa rumsligheter och konstruktioner finner sin motsvarighet i de rumsligheter Bærtling arbetade med sedan 1950-talet och som denne kom att kalla för ”öppen form”. Där Bærtling rörde sig mot monumental skala och enkla gestalter har Englund arbetat med veckande och repeterande av grundformer. I bägge fallen uppstår rumsligheter som är på en gång tydliga och intrikata.