Olle Stjerne

Olle Stjerne

Bærtlingstipendiet 2018

Olle Stjerne, född 1984 i Stockholm, bor och arbetar i Amsterdam. Stjerne har studerat vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har en kandidatexamen i idéhistoria från Stockholms universitet.

Motivering:

Olle Stjerne får Bærtlingstipendiet 2018 för sitt suggestiva utforskande av spatiala förhållanden. Olle Bærtling stod själv förankrad i den konstruktiva traditionen där konstformerna möts för att utforska rumsligheter. För Bærtling tog detta rumsliga utforskande, som han kallade ”öppen form”, oftast och tydligast sig uttryck i måleriet, vilket hela tiden strävar utanför sina fysiska begränsningar. Olle Stjerne använder istället skulpturala element och objekt som närmast för tankarna till bygg- och konstruktionsvärlden. När Stjerne placerar sina objekt i rack och staplar dem mot väggar skapar han förutsättningar där sammanfogandet till en rumslig helhet inträffar hos betraktaren. Just i denna gest möts de bägge konstnärerna.

ollestjerne.com