Paul Fägerskiöld

Paul Fägerskiöld

Bærtlingstipendiet 2022

Paul Fägerskiöld är född 1982 i Stockholm där han också bor och arbetar. Han tog sin konstnärliga magisterexamen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010 och har studerat vid Konstakademien i Wien.

Motivering:

Paul Fägerskiöld får Bærtlingstipendiet 2022 för ett metodiskt och genomarbetat måleri där gränsen mellan det föreställande och det abstrakta hela tiden utmanas. Fägerskiöld rör sig med ett mycket sparsmakat uttryck där de föreställande elementen nästan helt reducerats till enkla tecken, men detta i ett måleri som i all sin enkelhet uppvisar en teknisk briljans med tydliga poetiska undertoner.

Paul Fägerskiöld påminner om Olle Bærtlings sökande efter det han kallade ”öppen form”. Precis som hos Bærtling ligger det ett oändlighetsperspektiv i Fägerskiölds målningar. Där Bærtling sökte sig utanför ramen, söker Fägerskiöld sin utökade rymd snarare på djupet där små detaljer och förskjutningar tycks öppna ett nytt universum för betraktaren. Till skillnad från Bærtling utesluter inte Fägerskiöld det föreställande, men använder detta till att uppmärksamma oss på måleriets materialitet och den konkreta bilden.