Robin Seir

Robin Seir

Bærtlingstipendiet 2023

Robin Seir arbetar med monokroma målningar i svart eller koppar. Över
ytan repeterar han en eller flera enkla geometriska formationer i
kombinationer vilka i sin tur bildar kluster som kan speglas över hela
duken. Dukarna mäter återkommande antingen 190 x 70 eller 37 x 26 cm
vilket ger dem proportioner som antingen påminner om en människa i
helfigur eller om porträtt. Målningarna oscillerar därmed mellan att
vara ett objekt, jämbördigt med betraktaren och att vara en yta som
uppslukar synfältet.

I likhet med Olle Bærtlings målningar skapar Seirs kompositioner
starka dynamiska spänningar vilka både bekräftar och utmanar dukens
gränser. Bærtling laborerade med förskjutningar mellan konstverken,
ofta i serier, där ett samma sorts färgfält används för att skapa ett
begränsat antal versioner. Seirs målningar kan också beskrivas som
sekventiella, men här skapar de enskilda målningarnas mönster och
rapporter potentiellt oändliga möjliga kombinationer mellan verken.

Den konsekventa striktheten i Robin Seirs målningar ger en spännande
relief till Bærtling och visar på en annan väg i utforskandet av det
den senare kallade ”öppen form”.

Robin Seir kan på så vis sägas fortsätta Olle Bærtlings utforskande av
måleriet och dess relation till både rum och betraktare, samtidigt som
han gör helt andra vägval. Denna kombination motiverar honom som 2023
års mottagare av Bærtlingstipendiet.

www.robinseir.com