Till minne av
Olle Baertling

Det finns en svensk konstnär som givit ett fullkomligt originellt bidrag till vår tids konst, fullt jämförbart med de främsta mästarnamnen i modern konsthistoria – nämligen Olle Baertling.

Det är lätt att ta till överord i ett sammanhang som detta. Likväl hävdar jag att Baertling med sin ’öppna form’ och sina ’tvådimensionella skulpturer’ är den ende svensk (jämte Viking Eggeling, vars bedrift dock stannade vid själva ansatsen) som givit ett unikt tillägg till konstens formförråd.
Hans verk, från 1950-talet till hans bortgång år 1981, har en innovativ kvalitet och en internationell räckvidd som, mutatis mutandis, kan jämföras med de yppersta vetenskapliga forskningsinsatserna. Det är ingen tillfällighet att hans arbeten funnit en plats på åtskilliga universitet runt om i världen.

Baertlings konst kräver att vi kan förstå med ögonen och se med förståndet. Den synliggör begrepp som ’kraft’, ’rörelse’, ’spänning’, ’energi’, ’kamp’… Vad som  syns är ett ständigt utspel av motsatser och dessa motsatser skapar en väldig dynamik som vid ytligt betraktande kan te sej disharmonisk. Men här finns en harmoni av högre ordning, uppenbar för den som ger sej tid att eftersinna vad som händer utanför markeringarna (målade på duk eller klippta i stål). Disharmonin är bara en utgångspunkt för det fysiskt närvarande i dessa objekt. Låt formen verka. Beakta vart den leder. I förlängningen når motsatserna balans – dessa ’antingen – eller’ är egentligen ett ’både – och’. Disharmonin blir en bekräftelse på mångfalden av möjligheter. En stor harmoni ’trots allt’.

 Gunnar Berefelt 1933 -2016
 FD, Professor i konstvetenskap, Stockholms universitet.

Olle Bærtling
Olle Bærtling 1911 - 1981 
photo László Bogardy
Skapare av öppen form

"En osynlig rikedom finns i den öppna formen.

Den utstrålar ett komprimerat koncentrat av uppladdad kraft som med suggestiv strålkraft omformas till oändlig rymd i stark dynamik och okända dimensioner.

Konsten på sitt mest upphöjda plan är en lovsång till skapandet, en osynlig men ständigt närvarande kraft.

En oändlighetskänsla, ett flyktande till ett osynligt mål.

En positiv förändring i människans inre, ett förverkligande av dess idévärld.

En intellektualisering, ett synliggörande av skapandets positiva kraftkälla, ett synliggörande av dess överjordiska skönhet."

SignaturOlleBaertling .jpg

Olle Bærtling

 


Skulptur YAYAO 1971 h 525 cm Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris 

  
Irgur, 1958
Olja på duk, 195 x 97cm 

Skiss till TV tower i Abu Dhabi,
från 1978,
baserad på skulpturen YAYAO

 

 Stipendiater - 2018 - Olle Stjerne

Olle Stjerne får Bærtlingstipendiet 2018 för sitt suggestiva utforskande av spatiala förhållanden. Olle Bærtling stod själv förankrad i den konstruktiva traditionen där konstformerna möts för att utforska rumsligheter. För Bærtling tog detta rumsliga utforskande, som han kallade ”öppen form” oftast och tydligast sig uttryck i måleriet, vilket hela tiden strävar utanför sina fysiska begränsningar. Olle Stjerne använder istället skulpturala element och objekt som närmast för tankarna till bygg- och konstruktionsvärlden. När Stjerne placerar sina objekt i rack och staplar dem mot väggar skapar han förutsättningar där sammanfogandet till en rumslig helhet inträffar hos betraktaren. Just i denna gest möts de bägge konstnärerna.

 Specialpris - 2016 - Lars Englund

Lars Englund (f. 1933) får Bærtlingstiftelsens hederspris 2016.

I likhet med Bærtling studerade Englund hos Fernand Léger i Paris och bägge konstnärer har visat ett stort engagemang i det non-figurativa formspråkets utveckling i såväl traditionell konstmiljö som i det offentliga rummet. Lars Englund utvecklande av komplexa rumsligheter och konstruktioner finner sin motsvarighet i de rumsligheter Bærtling arbetade med sedan 1950-talet och som denne kom att kalla för "öppen form". Där Bærtling rörde sig mot monumental skala och enkla gestalter har Englund arbetat med veckande och repeterande av grundformer. I bägge fallen uppstår rumsligheter som är på en gång tydliga och intrikata.