X Stäng

Ardalki

1964

97 x 195 cm

Oil on canvas

*

(OB-012)"Kärnsamlingen" Utställning i Kiel 2001, i Mjellby konstmuseum, Halmstad 2003.
Excellent condition!

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com