X Stäng

Hommage au Luxembourg

1950

92 x 128 cm

Oil on canvas

*

(OB-077) "Kärnsamlingen" Utställning i Sao Paulo -63, Stockholm -90, Halmstad -91, Kiel 200, Mjellby, Halmstad 2003. Nasjonalmuseet, Oslo 2007. Moderna Museet, Stockholm 2007.

Behöver åtgärd; tyvek fastklistrad i ytskiktet!

HK