Om stiftelsen


lisa-olle-1960.jpg

Lisa von Roxendorff-Bærtling och Olle Bærtling i sin ateljévåning på Kommendörsgatan 39 i Stockholm 1960. Foto: Robert Hansson © Saxon & Lindströms

Uppdrag

Bærtlingstiftelsen är en allmänyttig avkastningsstiftelse grundad 1983 av Lisa von Roxendorff-Bærtling, änka efter Olle Bærtling. Stiftelsen har till ändamål att i Olle Bærtlings och Lisa von Roxendorff-Bærtlings anda främja den konstruktiva konsten genom att lämna bidrag till utbildning och undervisning av konstnärer. Stiftelsen verkar också för att sprida kännedom om Olle Bærtling och hans konstnärskap.

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium, det så kallade Bærtlingstipendiet, vilket företrädesvis delas ut till unga konstnärer som arbetar i Olle Bærtlings anda. Stipendiesumman är för närvarande 100 000 kronor och ska användas till konstnärlig utbildning. Stipendiater utses av stiftelsens styrelse. Det är inte möjligt att ansöka om stipendium från stiftelsen.

En annan viktig funktion för stiftelsen är att äga och förvalta Olle Bærtlings konstnärliga kvarlåtenskap. Stiftelsen har ett omfattande arkivmaterial och en stor samling verk av Bærtling. Samlingen består av målningar, skulpturer, grafiska blad, arkitekturmodeller och textilier. I stiftelsens verksamhet ingår att placera verk av Bærtling i betydande museisamlingar och hos offentliga institutioner, deponera verk hos museer och institutioner samt medverka till utställningar med Bærtlings konst runt om i världen. Stiftelsen fungerar också som en informationskälla för alla som är intresserade av Bærtling och hans konst. Inom ramen för stiftelsens verksamhet ingår även att stödja forskning och publikationer om Bærtling. Därutöver bidrar stiftelsen till olika aktiviteter som handlar om Bærtlings konst.

 

Styrelse

Mattias Hedwall, ordförande
Håkan Nilsson, verkställande ledamot
Ann Edholm, ledamot
Marc Aderheim, ledamot
Gitte Ørskou, ledamot
Hans Täckenström, ledamot
Bella Rune, ledamot

 

Vanliga frågor

Vad är Bærtlingstiftelsen?
Bærtlingstiftelsen är en allmännyttig avkastningsstiftelse som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm. Stiftelsen grundades 1983 av Lisa von Roxendorff-Bærtling, änka efter konstnären Olle Bærtling. Syftet med stiftelsen är att främja den konstruktiva konsten och förvalta det konstnärliga arvet efter Olle Bærtling.

Delar stiftelsen ut bidrag?
Stiftelsen delar ut stipendier. Det är inte möjligt att ansöka om stipendium från stiftelsen.

Verifierar stiftelsen äkthet av konstverk?
Stiftelsen gör inga autentiseringar eller värderingar av konstverk.

Har stiftelsen en samling av Olle Bærtlings verk?
Stiftelsen har en stor samling konstverk av Olle Bærtling. Samlingen består av målningar, skulpturer, grafiska blad, arkitekturmodeller och textilier. Stiftelsen lånar ut verk ur samlingen till museer och kulturinstitutioner i Sverige och utomlands. För låneförfrågningar, vänligen kontakta oss på info@baertling.com.

Säljer stiftelsen konstverk eller produkter?
Stiftelsen säljer inga konstverk eller egna produkter.

Hur får jag tillstånd att reproducera ett fotografi eller en bild av ett konstverk?
För att använda bilder av Olle Bærtlings verk, vänligen kontakta Bildupphovsrätt i Sverige, e-post bildupphovsratt@bildupphovsratt.se, telefon 08-545 533 80.

Var kan jag beställa högupplösta bilder av konstverk?
Stiftelsen kan tillhandahålla högupplösta bilder av verk ur stiftelsens samling. Om du är intresserad av högupplösta bilder för publicering i böcker, artiklar eller avhandlingar, vänligen kontakta oss på info@baertling.com.

Var kan jag se Olle Bærtlings verk?
Stiftelsen bedriver ingen egen museiverksamhet. Hallands Konstmuseum deponerar och ställer ut stiftelsens samling. Vänligen besök vår sida Utställningar.

Är stiftelsens arkiv tillgängligt för forskning?
Stiftelsen äger Olle Bærtlings arkiv. Merparten av materialet förvaras på Riksarkivet i Stockholm under namnet Baertlingarkivet. Arkivet är tillståndsbelagt och kan göras tillgängligt för forskare och kuratorer. För att ansöka om tillgång till Baertlingarkivet, vänligen kontakta oss på info@baertling.com.